×××

HONESTUM PETIMUS USQUE

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is met meer dan 2.700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Amsterdam en tevens de grootste van Nederland. Opgericht in 1851, is het A.S.C./A.V.S.V. de oudste studentenvereniging van Amsterdam. Het A.S.C./ A.V.S.V. is ontstaan uit verschillende dispuutgezelschappen, voornamelijk vakdisputen die zich toelegden op letterkunde, rechten, theologie en andere wetenschappen die aan het Athenaeum Illustre gedoceerd werden. Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw kwam de nadruk meer te liggen op het gezelschapsaspect. Het A.S.C./A.V.S.V. telt 36 disputen met elk een uniek karakter en een eigen bestuur. Deze 36 disputen zijn onderverdeeld in 18 vrouwendisputen en 18 herendisputen. Het oudste nog actieve dispuut stamt uit 1879, het jongste is opgericht in 1999.

NOS IUNGIT AMICITIA

Word Lid!

Wil jij lid worden van de grootste studentenvereniging van Nederland? Terecht komen in een van de 35 disputen, vrienden maken voor het leven en jezelf ontplooien binnen het A.S.C./A.V.S.V.?

schrijf je nu in!