Het A.S.C./A.V.S.V. is een gezelligheidsvereniging waar Amsterdamse studenten samenkomen om hechte vriendschappen te sluiten en zich te ontwikkelen op sociaal, maatschappelijk en persoonlijk vlak. Al jaren vinden studenten hier ontspanning naast hun studie, maken mooie herinneringen en zien het lidmaatschap van het A.S.C./A.V.S.V. als een verrijking van hun studententijd. Als gezelligheidsvereniging vinden het belangrijk dat al onze leden zich te allen tijde veilig en prettig voelen.

Onze ethische gedragscode dient als moreel kompas voor onze leden om het goede te doen, zich fatsoenlijk op te stellen en respectvol met elkaar om te gaan. Het naleven van de gemeenschappelijke omgangsvormen maakt het mogelijk om een plek te bieden voor studenten om zich te blijven ontplooien en vriendschappen voor het leven te maken.